POILITISKĀ KARJERA

Tādas nav, jo politika īpaši neaizrauj